Teaching

Innumeracy (Anumerabilitat)

Hi ha un terme, definit per en Douglas R. Hofstadter[1], en anglés: innumeracy, que seria l’equivalent numéric al analfabetisme (illiteracy), jo l’he traduït per anumerabilitat (analfabetisme numéric), que descriu els grans problemes que té la gent per entendre els més simples càlculs i nombres, i això en una societat on vivim rodejats de tecnologia i nombres. Via en J. Randi rebo aquest vídeo: No em direu que la cosa no

Curs Estiu: Internet i Nous mitjans de comunicació.

Un cromo per tots vosaltres quan us poseu a provar twitter, les 46 fases de l’usuari de twitter: http://www.soitu.es/soitu/2009/07/08/vidadigital/1247069687_639460.html?id=479aaaddd722354fa04925b738ab5444&tm=1247207190

Curs d'Estiu: Laboratoris.

Les transpas del laboratori, temporals, com totes…. Laboratoris: Curs Estiu: Laboratori 0 View more documents from Carles Mateu. Curs Estiu: Laboratori 1 View more documents from Carles Mateu. Curs Estiu: Laboratori 2 View more documents from Carles Mateu. Curs Estiu: Laboratori 3 View more documents from Carles Mateu.

Curs d'Estiu: Internet i nous mitjans de comunicació (Dia 3 - 2part)

Segon grup de transpas del dia 3. Microblogs. Microblogs View more presentations from Carles Mateu.

Curs d'Estiu: Internet i nous mitjans de comunicació (Dia 3)

Penjo les transpas del 3r dia del curs. Així que les corregeixi les penjaré en OpenDocument i amb llicència CC. Xarxes Socials View more presentations from Carles Mateu.

Curs d'Estiu: Internet i nous mitjans de comunicació (Dia 2)

Penjo les transpas del dia 2 del curs, havia de ser el dia 1, però pels canvis d’agenda i com que el debat amb els alumnes es va allargar (per a bé), doncs aquestes van sortir del dia 2. Així que les corregeixi les penjaré en OpenDocument i amb llicència CC. Introducció als Blogs View more presentations from carlesm.

Xerrada de visions professionals

Avui em toca fer una xerrada dins d’un curs de postgrau que fa la UdL anomenat: Dret i Nove Tecnologies. Com que la xarrada anava dirigida a un públic que no és el que em dirigeixo habitualment (enginyers estudiants del Màster d’Enginyeria de Programari Lliure), sinó que molts dels assistents eren advocats i gent del món del dret, he tingut que pensar molt en les transparències, moltíssim. Davant meu xerrava

Free Software Master: Slides.

I still haven’t published this year’s classes slides from the Master Degree on Free Software Engineering. I must still clean Latex code, remove weird comments and notes, and so. Meanwhile, here are the PDFs of the slides: Source Code Management – Slides. scm-trans.pdf Source Code Management – Handouts. scm-handout.pdf

Transpas del máster.

Malgrat encara no he publicat les transpas del máster d’Enginyeria de Programari Lliure, bàsicament per que em fa vergonya com està el codi latex. De moment pujaré aquí algunes de les transpas en PDF. Source Code Management – Transp. scm-trans.pdf Source Code Management – Handouts. scm-handout.pdf