conferencies

Diccionari de la vida real

Pidolaires (Conferències i actes): Aquells que a l’acabar una conferencia, acte, etc. van corrents a molestar autoritats, conferenciats, etc., normalment demanant-los coses (que els presentin algú, que ells també fan allò, etc.).