abril 2006

MS Windows no està llest per l'escriptori?

Una peça prou divertida i que a l’hora fa pensar en una cosa, qué és el que considerem "llest per l’escriptori"? The Linux Box: Why MS Windows Isn’t Ready For The Desktop

Java (the hard way).

Fedora doesn’t include a Java runtime, due to licensing problems, of course (if you want, you can send a mail to Sun asking them to open Java). There are other simpler ways of installing Java in Fedora, but here I’ll show the one I prefer, because you end up making an RPM with JDK (or JRE if you want), so you can install it easily into other machines and Java

La única sensata que he llegit.

El ánimo de lucro se utiliza como herramienta para cerrar páginas con enlaces a contenidos P2P – 20minutos.es

April's fool: SQL on Rails

Aquesta crec que ha estat la més elaborada de totes les que he vist aquest 1r d’Abril: SQL on Rails. Impressionant el screencast que s’ha currat!

Fedora Core 5 - Installation Notes

I’ve written a few tips and kirks of Fedora Core 5 installation as an Installation Notes, they’re at: Fedora Core 5 – Installation Notes on the right side bar. I’ll be updating them as I do more and more FC5 installations.