El mestre

Quan un es fa gran va reconeixent, poc a poc, aquells que t’han ensenyat a fer, que t’han ensenyat a ser. De joves solem donar com a referents els gurús